empty label

הרב אליקים לבנון

ביעור חמץ בפסח ומכירת חמץ לגוי

הרב אליקים לבנון

עד מתי אפשר לבדוק לברך? מה עושים עם חמץ שגילו ביו"ט? איך מוכרים חמץ לגוי? מה תפקיד הרב במכירה? איך מקנים את החמץ? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תל"ה.

מומלצים