empty label

הרב אליעזר קשתיאל

החופש וההכרח - ביאור סימני הסדר

הרב אליעזר קשתיאל

מה אומרים לנו הזוגות של סימני הסדר? מהו המתח שהרב רואה בכל הזוגות? מדוע ע"י הרגש אפשר להגיע לרוממות וטהרה? ולמה למרות זאת א"א ללא השכל וההכרח? על השילוב בין הצפון והברך, השביעה ו"הקינוח", המצה והמרור, הטבע והמלחמה. מתוך ספר עולת ראיה לרב קוק זצ"ל.

מומלצים