empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת תרומה - כיסופים לחיי שכינה

הרב אליעזר קשתיאל

מהו עניינם של כלי המשכן ומהו תפקידו של עבודת המשכן/המקדש ועבודת ה'? מהם חיי שכינה ומה החוסר האדיר בהעדרם? שיעור המעורר את הכיסופים לעבודת המקדש והצפייה לישועה השלימה.

מומלצים