empty label

הרב אליעזר קשתיאל

פרשת משפטים - בעמוד ענן ידבר עליהם

הרב אליעזר קשתיאל

פעמים רבות, בדיבור והופעה אלוקית יש תיאור של ענן, ערפל, חוסר בהירות. מדוע? למה יש צורך להסתיר? מה תפקיד הענן?

מומלצים