empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת פנחס - הפורץ גדר ישכנו נחש

הרב מרדכי וולנוב

נתחזק בשמירת הגבולות, לא ננסה להסביר כל הזמן למה המציאות השתנתה וצריך לנהוג אחרת. לא ננסה להסביר למה יש פסקים בשו"ע שהם כבר לא רלוונטיים . נלך בדרך התורה, נהייה כפופים לגדולי הדור וכך נדע שאנו הולכים בדרך ישרה.

מומלצים