empty label

הרב נעם וידר

שאול ודוד במעגל

הרב נעם וידר

תמיד כשדוד גילה ששאול רודף אחריו- הוא ברח, לא כן הפעם, דוד הולך ישר אל המקום בו חנה שאול, ויותר מכך..,. איך הצליח לחדור לתוך המעגל של שלושת אלפי החיילים המובחרים של שאול, יחד עם מי עשה זאת, מה עשה בפנים? זאת ועוד...

מומלצים