empty label

רבנים נוספים

כיצד לומדים דברי אגדה בש"ס? הרב אביחי קצין

רבנים נוספים

הגמרא מחולקת לשני חלקים עיקריים - הלכה ואגדה. לצערנו החלק של האגדה פחות נלמד, וגם כשהוא נלמד לא תמיד זה ביחס הנכון. כיצד ניגשים ללימוד האגדה? מה הרמב"ם מלמד אותנו בעניין הזה? ע"י המעבר מההבנה הראשונית לעומקה של סוגיה הלימוד נהפך לחי ומשמעותי. שיעורו של הרב אביחי קצין.

מומלצים