empty label

הרב נעם וידר

בקשת דוד מנבל הכרמלי

הרב נעם וידר

דוד שולח נערים אל נבל ביום שמח, יום בו נבל העשיר המופלג גוזז את צאנו, ובקשת דוד- משהו, שנבל יביא להם משהו, ובפי הנערים כל הטובות הגדולות שעשו דוד ונעריו לנערי נבל. באיזה זכות דוד מבקש בקשה שכזו? מה הייתה תגובתו של נבל? זאת ועוד...

מומלצים