empty label

הרב אליעזר קשתיאל

ביאור מושג המנוחה בשבת

הרב אליעזר קשתיאל

למה אנו זוכרים את בריאת העולם דרך שבת? הרי לכאורה זה היום היחיד שלא נברא בו כלום... מה אלוקי במנוחה? ומה זה אומר לנו?

מומלצים