empty label

הרב מרדכי וולנוב

בציעת המצה ב"יחץ" ועניין האפיקומן

הרב מרדכי וולנוב

המשך דיני ליל הסדר, "יחץ", אפיקומן, "מה נשתנה", הגבהת הקערה, המצה והמרור ועניין סילוק הקערה.

מומלצים