empty label

הרב מרדכי וולנוב

הכנות לליל הסדר ודיני נרות החג

הרב מרדכי וולנוב

מה צריך להכין לליל הסדר בערב החג? מתי מדליקים את נרות החג? מה מברכים עליהם? והאם עושים הבדלה על נרות החג?

מומלצים