empty label

הרב מרדכי וולנוב

קריאת מגילת אסתר בערים שספק אם הן פרזים או מוקפים

הרב מרדכי וולנוב

מתי יקראו מגילה בעיר שספק אם היא מוקפת או פרוזה? ומה דין חברון ומבשרת?

מומלצים