empty label

הרב מרדכי וולנוב

אכילה לפני קריאת מגילת אסתר

הרב מרדכי וולנוב

האם מותר לאכול לפני קריאת המגילה? האם טעימה נחשבת אכילה? והאם אותו דין יהיה גם בקריאה שבבוקר?

מומלצים