empty label

הרב אליהו שחור

פרשת משפטים - תורת חיים

הרב אליהו שחור

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" - המשפטים קודמים לחיים שלנו. החיים שלנו יונקים מהמשפטים הללו.

מומלצים