empty label

הרב אליהו שחור

פרשת ויצא - יראת שמים

הרב אליהו שחור

הרב חרל"פ, שיום פטירתו חל השבוע, לומד מפירוש רש"י על היחס הנכון בין יראת שמים לרצון לגילוי קרבת אלוקים.

מומלצים