empty label

הרב אליהו שחור

פרשת חיי שרה - לקנות את ארץ ישראל

הרב אליהו שחור

עניינה של האריכות הגדולה בתיאור קניית מערת המכפלה, בכל התורה כולה. קטע מתוך שיעורו של הרב אליהו שחור בשפת אמת לפרשת השבוע.

מומלצים