empty label

הרב אליהו שחור

כיסופים לבית המקדש

הרב אליהו שחור

לאורך חמש תקופות בחיי עם ישראל, עבר ראש השנה תהליך שהביא בסופו של דבר לחגוג אותו יומיים - א' וב' תשרי. בהתבוננות מעמיקה מתגלה הקשר בין יו"ט שני של ראש השנה - לשאיפתנו לבניין המקדש. השנה (תשפ"א) ראש השנה חל בשבת, ודווקא בהעדר התקיעות אנו למדים על מעלת היום, ובאופן מפתיע - גם כאן מתגלה קשר ישיר לבית המקדש.

מומלצים