empty label

הרב אליעזר קשתיאל

שלוש מדרגות ביראה וההכרחיות שלהן לקיום ופיתוח האנושות

הרב אליעזר קשתיאל

יראת העונש, יראת הרוממות ויראת החטא. ומדוע אנו פותחים את תפילת ר"ה בבבקשה על הפחד? שיעורו של הרב אליעזר קשתיאל לקראת ראש השנה תשפ"א

מומלצים