empty label

הרב אליעזר קשתיאל

להיות אוהבי ה' - חודש אלול

הרב אליעזר קשתיאל

כולנו רוצים להיות עובדי ה', אז מה זה בעצם אומר? שיעור מפי הרב אליעזר קשתיאל על עבודת חודש אלול.

מומלצים