empty label

הרב נעם וידר

מלחמת שאול בעמלק

הרב נעם וידר

שאול השמיד את עמלק אך הם לא הושמדו, כיצד יתכן הדבר? מה עושה הקיני אצל עמלק? מדוע שאול אומר לקיני להיפרד מעמלק? זאת ועוד...

מומלצים