empty label

הרב נעם וידר

הגורל

הרב נעם וידר

שאול מפיל גורל כדי לגלות מי אשם בכך שלא נענה, אך יש אחד ששאול לא חושד בו. כמה היה הוגן הגורל הזה? כמה צדיק היה שאול? מדוע התנ"ך מסכם את חייו של שאול לפני שנפטר? זאת ועוד...

מומלצים