empty label

הרב אליקים לבנון

נקיות - תיקון המידות

הרב אליקים לבנון

לפני עיוור לא תיתן מכשול, לשון הרע, מידות רעות, שקר, דין ואמת, הדן דין אמת לאמיתה, קידוש ה' וחילול ה' ומדבר על נקיות במידות ובמעשים.

מומלצים