empty label

הרב אליקים לבנון

נקיות - בכשרות ובהונאת דברים

הרב אליקים לבנון

כשרות, שחיטה, הצורך בפוסקים גדולים, עבירות הבאות לאדם מתוך חברת בני אדם והונאת דברים.

מומלצים