empty label

הרב דוד אמיתי

שבועות- קבלת התורה ככוח לפרש בה

הרב דוד אמיתי

בקבלת התורה בהר סיני הקב"ה מעביר את האחריות על החיים לעם ישראל,יש לעם ישראל את הכוח להגיד את דעתם בתורה.

מומלצים