empty label

רבני ישיבת אלון מורה

ערב לימוד מקוון- הכנה לחג השבועות תש"פ

רבני ישיבת אלון מורה

ערב לימוד מקוון- הכנה למתן תורה, לקראת חג השבועות תש"פ. בהשתתפות: הרב אליקים לבנון, הרב יהושע שפירא, הרב אליהו שחור והרב מרדכי וולנוב.

מומלצים