empty label

הרב אליקים לבנון

שיחת פתיחת זמן קיץ תש"פ - אהבה והתחדשות בלימוד התורה

הרב אליקים לבנון

שיעור פתיחה לזמן קיץ תש"פ (מאוחר, עקב נגיף הקורונה). צריך לגשת אל לימוד התורה מתוך אהבה והתחדשות. הנפילות והמכשולים נועדו כדי לרומם אותנו ולהגביר בנו את החידוש בתורה.

מומלצים