empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת שמיני- נתאווה הקב"ה לעשות לו דירה בתחתונים

הרב מרדכי וולנוב

ביום השמיני למילואים קבע הקב"ה את דירתו בתחתונים. דירתו של הקב"ה אינה קבועה. כאשר האדם מקלקל מעשיו הקב"ה מסלק את שכינתו. תפקידנו כעם ישראל להיות נבדלים במעשינו על מנת שהקב"ה ישאיר את דירתו בעולמנו.


הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו את השיעור כל שבוע לדוא"ל או לוואטסאפ-  לחצו כאן

מומלצים