empty label

הרב מרדכי וולנוב

הכשרת כלים לפסח- הלכה למעשה

הרב מרדכי וולנוב

דין החמץ כאיסורא בלע וההבדל בין זה לבין היתרא בלע. דוגמאות לכלים שונים והאופן הנכון להכשירם לחג הפסח.

מומלצים