empty label

הרב מרדכי וולנוב

אכילה בערב פסח

הרב מרדכי וולנוב

מה ההבדל למעשה באכילה ערב הפסח בין אשכנזים לספרדים? האם מותר לאכול מצה עשירה ער"פ ועד מתי לאשכנזים? האם מותר לאכול עוגות מקמח מצה בערב הפסח? ומה מותר להאכיל את הילדים?

מומלצים