empty label

הרב מרדכי וולנוב

חמץ שנפסל ממאכל כלב- מה צריך כשרות לפסח?

הרב מרדכי וולנוב

מחלוקת בין הר"ן לרא"ש לגבי האם מותר לאכול חמץ שנפסל מאכילת כלב והאם יש "אחשביה" והנפק"מ למעשה. מחלוקת האחרונים לגבי תרופות.

מומלצים