empty label

הרב אליקים לבנון

ביקורת בונה

הרב אליקים לבנון

איך מתמודדים עם ביקורת תמידית של אישתי?

שאלה

שלום כבוד הרב,
אני מאוד רוצה לאהוב את אשתי, אבל היא מאוד מבקרת אותי, וממש לא מפרגנת לי. כשאני מספר לה על פעולה טובה ומוצלחת שלי, אני מצפה שתביע שמחה. במקום זה היא מוצאת תמיד נקודה שלילית: למה אמרת כך, היית צריך לומר או לנהוג יותר טוב. זה מביא אותי לכעוס עליה, ועוד יותר, אני לא מספר לה כלום, כדי לא למשוך אש, כי כל סיפור גורר ביקורת. ואז אין תקשורת. ניסיתי להעיר לה והיא נפגעה מאוד.

תשובה

אכן, זה קושי גדול להיות במצב שרוצים לאהוב , ומתאכזבים, ולכן קשה לאהוב. אבל אם נפרט את הדברים, אולי נמצא מוצא. אתה רוצה לקבל מילה טובה מאשתך, על פעולה חכמה או מעשה טוב שעשית. זו ציפיה שלך והיא בהחלט לגיטימית. אבל כאשר אדם נתקל בתגובה שאינה עונה לציפיות, צריך לבדוק את הציפיות. אולי אינן נכונות? כמובן, אתה יכול לשאול, הרי זו אינה ציפיה מוגזמת, ומה יש לבדוק? אם כן, שתי נקודות למחשבה. האחת: מנהיג אינו צריך לצפות לפירגון מצידו של החלש ממנו. בדרך כלל, אשה "חלשה" יותר מבעלה. הוא הדומיננטי בבית, והיא הולכת אחריו. לאשה, מותר לצפות לקומפלימנט מבעלה, כמו כל מנהל, המפרגן לאנשי הצוות שלו, אבל אינו מצפה מהם שיפרגנו לו.

אם כן, אתה כבעל, כמנהיג המשפחה, קבל החלטה, ובה אתה מבין ומשלים עם זה, שלא תקבל קומפלימנטים מאשתך (כמובן, אל תוותר על כל מקרה בו אתה נותן לה קומפלימנט). זו נקודה אחת. ויש נקודה נוספת: כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה! כאשר לאשה יש ביקרות על בעלה, צריך לשמוע אותה באוזן קשבת, ולנסות להפיק ממנה את התובנה הנכונה, את נקודת האמת בהערה שלה. ברוב המקרים, יש נקודה פנימית בביקורת של אשה כלפי בעלה. גם אם היא נאמרת בצורה לא נאותה, וכאילו בצורה מזלזלת, צריך לבודד את האמת מתוך הביקורת, ולקחת אותה כחומר למחשבה, אולי באמת יש לי במה להשתפר. אם כן, אפשר להפוך את הביקורת לכח בונה. כך, מנטרלים את העוקץ ואי הנעימות שיש בהערות של אשתך.  

ובענין הסיפורים, ודאי לא נכון לחדול מלשתף את אשתך במתרחש עליך ביום. אתה חייב לעשות מאמץ, לגלות דברים טובים בתוך הביקורת. למשל, אם הנך בא לספר לה על אירוע שאליו היית שותף, הכן לעצמך מראש את כל נקודות הביקורת אשר אפשר לומר על המעשה. ואם אשתך אכן תעביר ביקורת, חייך לעצמך ואמור, הכל ידוע. כמובן, אם היא מעלה נקודה לתיקון, קבל זאת כביקורת בונה. אם תנהג כך, במשך הזמן תלמד להודות לאשתך על כך, שבזכות הביקורת שינית דברים רבים ממנהגיך, לטובה! ודאי שתהיה ביניכם תקשורת, והעיקר, תוכל להיות משוחרר, ולאהוב את אשתך!

מומלצים