empty label

הרב אליקים לבנון

עבודה בזוגיות

הרב אליקים לבנון

למה אני כועס על אישתי?

שאלה

שלום הרב,
אני ואשתי חיים בדרך כלל בשמחה ובאהבה. אבל לפעמים אני מרגיש כאילו כעס עליה, כשעשיתי לעצמי חשבון ראיתי שהיא נוהגת במקרים מסויימים בחוסר שיקול דעת: כמו קניית מוצר במחיר יקר, כשבחנות סמוכה הוא נמכר בחצי מחיר או החלטה של אירוח הגורם לפגיעה בזמן קריטי וכד'.
אני מרגיש הרבה אהבה כלפיה, אבל מה עושים עם הכעס?

תשובה

אני חייב לשבח אותך על כך שאתה "עובד" על הזוגיות שלכם, וחוקר ובודק את הגורמים המעיבים על חייכם. אם כן, נעשה קצת סדר: כל אדם עושה טעויות. גם גברים טועים וגם נשים שוגות. רק שלכל אחד קל לראות את השגיאות של האחר, וקשה לו לראות את השגיאות שלו. ברור לי שאם תחפש, תמצא גם אצלך פעולות הנעשות מתוך חוסר שיקול דעת. על כך מורה לנו התורה: ואהבת לרעך כמוך! כמו שלגבי עצמך אתה מתייחס בסבלנות לשגיאותיך, כי "הייתי עייף", או "מתוח" וכד'. תירוצים אלה כוחם יפה, בסגנון זה או אחר, גם כלפי אשתך.

אתן לך דוגמא מעצמי: זמן קצר אחר נישואי עם אשתי, הגענו לפרק בו רצינו לקנות שולחן וכסאות. אני, כידען נגרות וכד', אמרתי שאין טעם לבחון סוג מסויים של כסאות, מפני שהם מתפרקים מהר. רק סוג אחר בא בחשבון, עם חיזוקים וכד'. דא עקא, שמהסוג המומלץ היה רק דגם אחד של כסאות, שאשתי הצעירה חששה לומר שאינם מוצאים חן בעיניה. כמובן, קנינו כסאות אלה, ורק כעבור כמה שנים היא גילתה לי שאינם מוצאים חן בעיניה. עבורי זה היה לקח גדול, מכך שאני הייתי "מאוד שקול", ופעלתי בשיקול דעת, אבל התעלמתי מרצונותיה של אשתי. ההגדרה היא, שזו ממש פעולה בחוסר שיקול דעת. מפני שהדבר הקובע הוא, רצונה של האשה, ולא ניסיונו והמלצתו של הבעל.

ותובנה נוספת: אתה כותב שהנך חי באהבה עם אשתך. ברור לי שהיא פועלת פעולות טובות רבות בבית, במשפחה, כלפיך וכד'. כדי להתגבר על כעסך, התרגל לחשוב על "הכרת טובה" לאשתך. בישול, זה לא מובן מאליו. כביסות, זה לא ברור. נקיון ודאגות נוספות, שום דבר לא ברור ומובן מאליו. כאשר תרגיל עצמך לחשוב על הכרת הטובה כלפיה, זה יאזן ואף יסלק לגמרי את הכעסים הקטנים. מפני שהכרת הטובה נותנת לנו פרופורציות אמיתיות, לראות מה חשוב ומה לא.

זה דבר נכון לפרט, ונכון גם לכלל.

הנה אנו מתקרבים לימים גדולים, יום העצמאות, יום ירושלים. יש ציבור גדול היודע לשמוח, ובעיקר להודות לקב"ה, הכרת טובה כלפי הקב"ה על כל מה שעשה לנו.

לצערנו, ציבור גדול, דוקא בלבוש של יראת שמים, מתנכר לפעולות הגדולות שהקב"ה עשה עמנו. זה חסרון גדול בהכרת הטובה כלפיו. גם אם יש כעסים קטנים על המדינה והתנהלותה, נראה הכל בפרופורציות נכונות. ונדע להכיר טובה, לשמוח ולהודות לקב"ה על חסדיו עמנו!

מומלצים