empty label

הרב אליקים לבנון

רשיון נהיגה לילדים

הרב אליקים לבנון

מה נכון לעשות אם הילדים רוצים לעשות רישיון?

שאלה

שלום הרב,
אנו כהורים נתונים בספיקות ביחס לרצון של ילדינו לעשות רשיון נהיגה. שניים כבר הגיעו לגיל הנדרש. שאלה אחת היא, האם לעצור בעדם, להסכים ואולי אפילו לעודד אותם. (ברור לנו שזה יקל עלינו בניהול הבית אם יהיו עוד בעלי רשיון) השאלה השניה, מי יממן להם. האם לדרוש מהם שיעבדו ויממנו את הרשיון, או שאנו נממן או לפחות נשתתף איתם.

תשובה

הורים חייבים לזכור תמיד, שיש גבולות ליכולת שלהם לשלוט ולכוון את מעשי ילדיהם. בגיל צעיר, הילדים תלויים מאד בהורים. לכן יכולת השליטה היא גדולה אבל כאשר הם גדלים, התלות שלהם פוחתת והולכת. זו דרכו של עולם, וזו גם הוכחה שזוהי הדרך הנכונה ללכת בה. וארחיב מעט: בשיר הייחוד (אשכנזים אומרים אותו בליל יום הכיפורים), בשיר ליום שלישי, יש שורה מופלאה: "יכולת ה' בחפצו קשורה, וברצות ה' לא אחרה" כלומר: אם הקב"ה רוצה, הוא גם מבצע מיד כי היכולת היא בהתאם לרצון. ולענינינו: אם הקב"ה לא נותן אפשרות של שליטה על הילדים הבוגרים, כלומר: מונע מאיתנו את יכולה השליטה, זה נובע מרצונו. הוא אינו רוצה לתת לנו את היכולת. אם כן, זה לא מצב של "בדיעבד", אלא כך צריך להיות, לכתחילה!

אתם כהורים, הרי ברור לכם, שגם אם בגיל 18,17, עוד תוכלו בדוחק לעכב את הבוגרים מלעשות רשיון, בעוד שנה, שנתיים, הם פשוט לא ישאלו אתכם. אם כן, חובתכם, להפוך מצב זה ללכתחילה. להבין שהדבר הנכון הוא, להזרים את הילדים הבוגרים, בכיוונים שבודאי יגיעו אליהם בעתיד. ככל שתתחברו עם הרצונות שלהם מוקדם יותר, כך גם תוכלו להמשיך ולכוון אותם בעתיד. אם בעוד שנה אחד הילדים ילמד ויקבל רשיון, נגד רצונכם, הרי כאשר תאמרו לו הדרכות, כמו ציות לחוקי התנועה, נסיעה כחוק וכד', הוא "יצפצף" עליכם, ויטען, בצדק, מה אתם מתערבים לי בחיים. הרי בכלל לא רציתם שאעשה רשיון, כעת, בבקשה אל תלמדו אותי מה לעשות. לעומת זאת, אם תסכימו, ובשמחה תעודדו את הבוגרים לעשות רשיון, בעתיד דבריכם ישמעו. השיקול אינו שיקול של כדאיות, כדאי לנו להסכים כעת, כדי שבעתיד נוכל להדריך. השיקול מראה לנו שזו הדרך האמיתית בה צריך ללכת, וכאשר הולכים בדרך נכונה, יש רווחים נוספים רבים.

אם כן, אני מעודד אתכם, בראש וראשונה לתת אמון במתבגרים שלכם, לדעת לסמוך עליהם, להעביר אחריות, ובאהבה רבה לעודד אותם לעשות רשיון נהיגה.

לשאלתכם השניה, מי יממן, זה תלוי בהתהלכות הכלכלית שלכם. ככלל, ודאי שיש הצדקה להורים לממן הוצאה כזאת. הגמרא במסכת קידושין, כט', א', אומרת שאדם חייב ללמד את בנו לשחות. כיום, נהיגה ברכב דומה מאד לשחיה בעבר. הואיל ואפשר לראות בכך חובה, כמו הכשרה מקצועית, יש מקום למימון או לשותפות ההורים. אולם, יש הורים המחנכים את ילדיהם לעצמאות כלכלית, ומעודדים אותם לעבוד בחופשות וכד'. אלה ודאי יטילו את המימון על הילדים. החליטו לאיזה סוג הורים אתם שייכים, וקבלו החלטה נכונה!

מומלצים