empty label

הרב נעם וידר

הכנות שאול למפגש עם שמואל

הרב נעם וידר

לאחר שלוש ימי חיפושים מציע הנער לשאול לשאול את שמואל האם הוא יודע היכן האתונות שאבדו להם. שמואל פרק ט פסוקים א' עד י'. לצערנו המיקרופון נפל במהלך השיעור ולכן ישנם רעשי רקע, עמכם הסליחה. שיעוריו של הרב נועם וידר בספר שמואל א הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים