empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מימד הבחירה ומימד ההכרח בעם ישראל

הרב אליעזר קשתיאל

אורות ישראל, פרק א', פסקה י"ג. סדרת שיעוריו של הרב אליעזר קשתיאל באורות ישראל מתוך ספר אורות למרן הראי"ה קוק זצ"ל.

מומלצים