empty label

רבנים נוספים

קידוש החודש בזמנינו- הרב דב ליאור

רבנים נוספים

הרב דב ליאור שליט"א מדבר על מעלתה וחשיבותה של ארץ ישראל ומוכיח זאת מכך שקידוש החודש נקבע לפי מה שהחליטו בארץ ישראל.

מומלצים