empty label

הרב אליקים לבנון

זהירות - ההתמודדות עם מסיחי הדעת

הרב אליקים לבנון

הרב מדבר על היצר הרע שמסית את האדם מן האמת, ממשיך לנזק שעושה צחוק וקלות ראש. ומסיים בתיאור ההשפעה שיש לחברה של אנשים על האדם שנמצא בתוכה לטוב ולרע. והצורך שיש לאדם לעמוד באומץ נגד המלעיגים עליו.

מומלצים