empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת ויגש - סיפור יוסף ואחיו

הרב דוד אמיתי

יוסף הצדיק לא מתערב בשום מהלך שהקב"ה עושה. הוא "זורם" עם מה שקורה כי הוא מאמין שהכל מההשגחה של הקב"ה.

מומלצים