empty label

הרב איציק אמיתי

ביקורת עצמית וחשבון נפש לקראת השנה החדשה

הרב איציק אמיתי

לכל ממסד יש מבקר, ובכל זמן מה עושים סיכום ע"מ לוודא שעומדים ביעדים ושהעבודה נעשית בצורה יעילה. ככל שעבודת הממסד יותר חשובה- כך עולה תדירות הביקורת. אנו, חייבים לעשות ביקורת כזאת לפחות(!) פעם בשנה- והזמן הזה הוא "חודש אלול".

מומלצים