empty label

הרב אליקים לבנון

השאיפה לשלמות ולכבוד

הרב אליקים לבנון

הרב מדבר על כך שאדם צריך לשאוף לשלמות בכל דבר שהוא עושה. קנאת צדיק שמקנא שיוכל להגיע למדרגה יותר גבוהה כמו שחברו הצליח. העניין לבורח מהכבוד, והמצבים בהם יש עניין שיהיה כבוד.

מומלצים