empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת חיי שרה - בירור המושג 'חיים'

הרב דוד אמיתי

מה זה חיים? החיים זה דבר נצחי שאפילו המוות לא יכול להפסיק. על פרשת השבוע 'חיי שרה' נשאלת השאלה למה ניתן שם כזה דווקא לסיפור של מות שרה. על זה נאמר "צדיקים במיתתם קרויים חיים" הכוונה היא שלצדיקים יש המשך גם אחרי המוות וכך גם רבקה היא ההמשך של שרה.

מומלצים