empty label

הרב נעם וידר

תפילת חנה

הרב נעם וידר

תפילתה העוצמתית המרגשת והמיוחדת של חנה כהודאה לה' על הולדת שמואל. תחילת דרכו של שמואל במשכן והשוואתו לעלי ובניו.

מומלצים