empty label

הרב מרדכי וולנוב

אין חכם כבעל ניסיון

הרב מרדכי וולנוב

מצוות והדרת פני זקן באה כדי להעצים את הידיעה שהעיקר היא החכמה שמבטאת את הצד הרוחני של האדם ולא הגוף שמבטא את הצד החומרי. יש חכמה שבאה מתוך לימוד התורה ויש חכמה הבאה מניסיון חיים. את שתי החכמת האלו אנו צריכים לכבד ומתוך הכבוד נבוא גם לירא את ה'. הנער מגיב מתוך רגש, מגיב במהירות ללא התבוננות מתוך חשש שמא אם לא יגיב הכל ילך לאיבוד. ניסיון החיים מוכיח שלפעמים צריך לתת לגל לעבור ודוקא חוסר תגובה או תגובה שתבוא מתוך שיקול דעת תביא תועלת הרבה יותר טובה. שבת שלום!

מומלצים