empty label

הרב דוד אמיתי

ארבעת הקושיות של מה נשתנה בימינו

הרב דוד אמיתי

השיעור מדבר על ההבנה מה מטרת השאלות בפסח שחכמים מדגישים לנו את עניין שאילת השאלות שהילדים צריכים לשאול, וכן איך ארבעת הקושיות של מה נשתנה מתקשרים לדורנו.

מומלצים