empty label

הרב מרדכי וולנוב

זוגיות במגילה

הרב מרדכי וולנוב

אחשוורוש מנסה לבנות זוגיות שיוויוניות אך לאחר ששותה יין מתגלים הצרכים האמיתיים שלו שבהעדרם הוא מגיע לדיוטות תחתונות ולהחלטות שגויות והרסניות . אסתר ומרדכי הם מודל לזוגיות בריאה יחס של הערכה לבעל ויחס של כבוד ואהבה לאשה. מתוך התבוננות במערכת היחסים של אחשוורוש וושתי לעומת מרדכי ואסתר אנו למדים שרגשות הערכה, כבוד ואהבה אינם יכולים להיות מטרה אלא הם תוצאה של התנהלות נכונה. כשרגשות אלו הופכים למטרה יוצאים קלקולים גדולים שבת שלום!!

מומלצים