empty label

הרב אליקים לבנון

דיני עשרה בטבת

הרב אליקים לבנון

"האיסורים, המנהגים והייחוד של עשרה בטבת. מה עושים בעשרה בטבת שיוצא ביום שישי" הלכה יומית מאת הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בשנת תשפ"ד

מומלצים