empty label

הרב אליקים לבנון

ברכה על מי ירקות ומי פירות

הרב אליקים לבנון

על ירק מבושל מברכים כדרך שמברכים ללא בישול גם על המים בו התבשל. על מים שהתבשלו בתוכם פירות מברכים שהכל. מרק ירקות שיש בו בשר, הבשר הוא העיקר ולכן מברכים שהכל גם על המים. על שקדי מרק וכדו מברך מזונות מכיוון שהם לא בטלים. טור שו"ע סימן רה הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים