empty label

הרב אליקים לבנון

ברכת הפירות

הרב אליקים לבנון

ברכה על סתם פירות, מה דין יין מבושל ויבש, מה דין הגרעינים. הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים