empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת שופטים - אל תהיה צדיק הרבה

הרב מרדכי וולנוב

צריך להיות תמים אבל לא סתם תמים, אלא תמים עם ה' אלוקיך. תמימות אינה טיפשות ופעמים שאדם יכול ללכת עם ראש בקיר והמסתכלים מן הצד יאמרו שהוא לא נורמלי וטיפש. אין זה רצון ה'! ויש בכך אפילו חילול ה'! אין בעיה לעשות דברים שאנשים לא מבינים אבל להיראות טיפשים זה איסור! כדי שנדע ונכיר את הגבול שבין צדיק לצדיק הרבה, למדנו שעלינו ללכת על פי התורה, למדנו שעלינו לשמוע לדברי חכמים ולמדנו שאסור לנו לפגוע בזולת. אם נשתמש בשלושת הכלים הללו אין ספק שהגבול יהיה לנו ברור מאד!

מומלצים