empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת מטות מסעי - לזהות את המדרגה של הסובבים אותנו

הרב מרדכי וולנוב

שבט ראובן וגד מבקשים להישאר בעבר הירדן המזרחי. משה מזהה את המדרגה הרוחנית בהם הם נמצאים וכלל לא מנסה לשכנע ברמה האידיאולוגית אלא ברמה הפרקטית. פנחס והלוחמים חוזרים ממלחמת מדיין ומשה מוכיחם תוכחה אידיאולוגית על לקיחת הנשים בשבי. משה רבנו מלמדנו שכדי לקדם את הסובבים אותנו חובתנו לזהות את המדרגה הרוחנית ולדבר בשפה שמתאימה לרמתם ולמדרגתם.

מומלצים